Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Augsim"

Augsim

                  Pirmsskolas izglītības iestāde "Augsim"

Sākums
PII Augsim

Kontakti

     Pirmsskolas izglītības iestāde "Augsim"

Privāto pirmsskolas izglītības iestādi "Augsim" apmeklē bērniņi vecumā no 1 līdz 4 gadiņiem. Maksimālais bērnu skaits grupiņā ir 14. Bērnudārziņš darbojas ik darba dienu laikā no 7:30 līdz 19:00.  Ir pieejami pašvaldību līdzfinansējumi gan mācību maksai, gan maksai par ēdināšanu. Šobrīd ir līdzfinansējuma līgumi ar Rīgas, Jūrmalas, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Siguldas, Ādažu, Mārupes, Tukuma un Babītes pašvaldībām.

Bērnudārziņš "Augsim" nodrošina:

  • Pilnvērtīgu ēdināšanu trīs reizes dienā pēc visām PVD prasībām un bērnu uztura normām. Gatavo izmantojot produktus no Latvijas bioloģiskajām saimniecībām. Katru nedēļu tiek sastādīta jauna ēdienkarte, kuru ikviens vecāks var apskatīt pie mūsu ziņojumu dēļa vai pēc vēlēšanās saņemt savā e-pastā;

  • Trīs attīstošas nodarbības katru dienu. To skaitā kustību nodarbības pareizai stājas attīstībai speciālista pavadībā divreiz nedēļā, aktiermākslas nodarbības, deju nodarbības, angļu valodas nodarbības un mūzikas nodarbības ar klavieru pavadījumu (nodarbību grafiks norādīts zemāk);

  • Pastaigas, sportiskas aktivitātes un rotaļas parkā, svaigā gaisā;

  • Bērnu izguldināšanu, podiņmācības, palīdzību ēšanā;

  • Slimības gadījuma izolatoru - atsevišķu telpu, kura paredzēta bērniem pēkšņas saslimšanas gadījumā, lai pasargātu pārējos bērnus no inficēšanās. Kamēr sagaidām vecākus, tikmēr bērns laiku pavada šeit viena darbinieka uzraudzībā;

  • Mīļu atbalstu, kad skumīgi vai kāda sāpīte!

Dienas kārtība

Laiks

Darbība

7:30 – 9:00

Gaidām rotaļu biedrus un draugus

9:00 - 9:20

Ēdam brokastis

9:20 - 9:30

Rīta aplis

9:30 – 10:00

Nodarbība (skatīt nodarbību grafiku)

10:00 – 10:30

Atpūšamies un rotaļājamies

10:30  - 11:00

Kustību nodarbības pareizai stājas attīstībai ar fizioterapeiti pirmdienās un   ceturtdienās

11:00 – 12:00

Dodamies ārā (atkarībā no laika apstākļiem), iekļaujot fiziskās aktivitātes

12:00 – 12:30

Ēdam pusdienas

12:30 – 13:00

Gatavojamies miegam

13:00 – 15:00

Guļam un sapņojam

15:00 – 15:30

Ceļamies un mostamies

15:30 – 16:00

Nodarbība (skatīt grafiku)

16:00 – 16:30

Ēdam launagu

16:30 – 19:00

Rotaļājamies un ejam mājās!

Nodarbību grafiks

Laiks

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās

9:30-10:00

Teātra nodarbība

Matemātika

Angļu valoda

Dabas zinības

Zīmēšana

15:30-16:00

Veselības mācība

Sensorā audzināšana

Mūzika

Dejas

Latviešu valodas un literatūras nodarbība